INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 łożysk

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 łożysk (2) INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 łożysk (3) INSTRIKE Premium Skate Bearing Abec 11 Zestaw 16 łożysk (4)
189.82 PLN
237.63 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Bądź szybszy od swojego rywala - Instrike wprowadza pierwsze łożysko ABEC 11 na niemiecki rynek hokeja na rolkach
- wysoka jakość wykonania i wzornictwa
- wyjątkowo płynne łożyska
- powierzchnia pokryta tytanem zapewnia trwałość i sprawia, że ??jest bardzo solidna
- gumowe uszczelnienie można usunąć dla lepszego czyszczenia
- Standardowy pomiar 608er
- jeden zestaw 16 łożysk

S?owa kluczowe: Bearings, skate, Inline, Bearings, Abec High Level, bearing, hockey, profi, Skate, abec11, Ruedas, roll, redolare, roll, rouler
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.