INSTRIKE Wrench Ergo Tool inkl. Wyciągnij narzędzie dystanso

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
INSTRIKE Wrench Ergo Tool inkl. Wyciągnij narzędzie dystanso
44.45 PLN
54.60 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2729.75 PLN2 %
4549.59 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Narzędzie z końcówką do wymiany łożysk kulkowych (odkręcanie osi), a także doskonałe narzędzie dystansowe z boku

S?owa kluczowe: Instrike, Ergo, Tool, Spacer tool, axles, Ruedas, roll, redolare, roll, rouler, ergotool
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.