Labeda Gripper Asphalt Rollen 4er Set

Sprzeda? hokeja na lodzie
Labeda Gripper Asphalt Rollen 4er Set
171.51 PLN
197.93 PLN *
- 13 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2642.01 PLN2 %
4403.35 PLN4 %

The wheel for a maximum speed and a great grip

Features:
- Hard/Rough Durometer
- 608 Core
- Durable Urethan Core
- Hardness: 85a

S?owa kluczowe: asfalt, grip, rolle, gripper, Asphalt, wheel, wheels, outdoor, hardness, strength, mature, Labeda, 84a, 85a, 84, 85
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.