Średnie koła Labeda Gripper Indoor 4 sztuki

Bestseller
Średnie koła Labeda Gripper Indoor 4 sztuki
211.43 PLN
258.47 PLN *
- 18 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %

Średnie rolki Labeda to optymalne rozwiązanie dla każdego hokeisty inline. Ponieważ nie gra się ciągle w halach lub boiskach sportowych, ta rola jest niezwykle przydatna, ponieważ ma mniejsze ścieranie. Gracze o nieco większej wadze również będą bardziej cieszyć się tą rolą, ponieważ jest ona bardziej stabilna. Start będzie również łatwiejszy, ponieważ twardość roli mniejsza moc podczas rozruchu zostanie utracona.
Naszym zdaniem ta rola jest najlepszą alternatywą. Ta rola może być odgrywana praktycznie wszędzie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zapewniając jednocześnie niezbędny chwyt !! Ta rola jest świetna zwłaszcza na kortach zewnętrznych z gładkim betonem.

- długa trwałość
- świetna przyczepność
- Testowany gracz ligowy
- Odpowiedni również dla cięższych graczy
- Kolor biały
- dla standardowych łożysk kulkowych 608
- nadaje się do wewnętrznych i miękkich podłóg betonowych
- z małym rdzeniem rolki (zwiększa elastyczność rolki)
- maksymalna trwałość
- Jednostka opakowania: 4 rolki
- Twardość: 78a

S?owa kluczowe: Labeda, Labeda Gripper Soft Rolle, Hockeyrolle, Indoor Rolle, wheel, wheels, indoor, hardness, strength, mature, hall, soft
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.