Base Średnia piłka do hokeja inline i ulicznego

NOWO??
Base Średnia piłka do hokeja inline i ulicznego
40.44 PLN
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BASE

Piłka Classic Street Hockey jest idealna na ciepłe warunki pogodowe (powyżej 15°C). Dzięki optymalnej charakterystyce podania, strzału i kontroli oferuje nieporównywalne wrażenia z gry na wszystkich rodzajach nawierzchni. Piłka ma średnicę 65 mm i wagę ok. 55 g. Jest długotrwała i oferuje nieporównywalne wrażenia z gry na wszystkich rodzajach nawierzchni. Jest wytrzymała i oferuje doskonałą kontrolę nad piłką, dzięki czemu jest idealna dla początkujących i zaawansowanych graczy. Czy to na trening, czy na zawody, piłka Classic Street Hockey jest idealnym wyborem.

Klasyczna piłka do hokeja ulicznego
Najlepiej nadaje się do ciepłej pogody (>15° C)
Dla optymalnych właściwości podawania, strzelania i kontroli
Nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni
Średnica: 65 mm
Waga: ok. 55 g

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.