Base Średnia piłka do hokeja inline i ulicznego

Base Średnia piłka do hokeja inline i ulicznego
38.24 PLN
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BASE

Piłka Classic Street Hockey jest idealna na ciepłe warunki pogodowe (powyżej 15°C). Dzięki optymalnej charakterystyce podania, strzału i kontroli oferuje nieporównywalne wrażenia z gry na wszystkich rodzajach nawierzchni. Piłka ma średnicę 65 mm i wagę ok. 55 g. Jest długotrwała i oferuje nieporównywalne wrażenia z gry na wszystkich rodzajach nawierzchni. Jest wytrzymała i oferuje doskonałą kontrolę nad piłką, dzięki czemu jest idealna dla początkujących i zaawansowanych graczy. Czy to na trening, czy na zawody, piłka Classic Street Hockey jest idealnym wyborem.

Klasyczna piłka do hokeja ulicznego
Najlepiej nadaje się do ciepłej pogody (>15° C)
Dla optymalnych właściwości podawania, strzelania i kontroli
Nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni
Średnica: 65 mm
Waga: ok. 55 g

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.