BAUER Hydrog Ball - Liquid filled orange -

BAUER Hydrog Ball - Liquid filled orange -
BAUER Hydrog Ball - Liquid filled orange - (2)
27.11 PLN
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2733.49 PLN2 %
4555.81 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

The Bauer Hydro-G is a street or roller hockey ball that is filled with liquid to reduce the amount of bouncing. It is available in Orange (Warm Weather).

These balls have a little bit more water than Mylec G-Force balls, but less than Franklin AGS balls. This orange ball is harder than both Franklin and Mylec Orange.

Details:

Available in Pink (Cold Weather) and Orange (Warm Weather)
Filled with liquid to reduce the bounce.
Approx. 65g

S?owa kluczowe: streethockeyball, ball, Bolas, balls, balls, bolde, boules
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.