Krążek Franklin NHL Glide Tech Pro do szosowej i lodowej zie

Bestseller
Krążek Franklin NHL Glide Tech Pro do szosowej i lodowej zie
38.01 PLN
61.80 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Krążek Franklin NHL Glide Tech Comp
- idealny do wszystkich nawierzchni do lodu ulicznego iw domu. Użyj przesuwanego krążka jako zamiennika kulki.
- Uniwersalne zastosowanie
- Materiał: wytrzymały formowany PVC
Opracowany ze zintegrowanymi biegaczami Glide Tech dla niskiego tarcia i dużej prędkości
Wysokowydajny krążek do wszystkich nawierzchni
Solidny gumowy pasek na obwodzie
Konstrukcja Glide Tech o niskim współczynniku tarcia
Idealnie 3,8 uncji = ok. 107 gramów oficjalnej wagi
Trwały rdzeń z PVC o wysokiej gęstości

S?owa kluczowe: inline, roller, hockey, puck, Bolas, balls, balls, bolde, boules
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.