Krążek hokejowy Rocket Inline czarny

Bestseller
Krążek hokejowy Rocket Inline czarny
46.15 PLN
58.25 PLN *
- 21 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Jeśli masz dość tego, że plastikowy krążek zaczepia się o krawędź, ściera się lub po prostu nie daje ci odpowiedniego wyczucia na ostrzu, to spróbuj Rocket Roller Hockey Puck! Jest to preferowany krążek na zawodach krajowych i międzynarodowych na całym świecie. Rocket Roller jest idealny do gry w pomieszczeniach, a także sprawi, że gra na świeżym powietrzu będzie płynniejsza! Jest to idealnie wyważony krążek z kołkami ślizgowymi nasączonymi teflonem, aby zapewnić gładki poślizg na dowolnej preferowanej powierzchni.

Krążek Rocket to oficjalny krążek hokejowy NARCh, State Wars, TORHS, NCRHA i USA Hockey Inline. Poćwicz, w jaki sposób będą rozgrywane Twoje gry!

Funkcje krążków Rocket Inline Hockey:


  • Idealnie wyważone pod kątem dokładności strzałów i odbić
  • Niskoprofilowe kołki ślizgowe są nasączone Teflonem T, co zapewnia szybką akcję
  • Idealny do zabawy w pomieszczeniu, ale może być używany na gładkich powierzchniach zewnętrznych
  • Oficjalny krążek hokejowy NARCh, State Wars, TORHS, NCRHA i USA Hockey Inline


Waga krążków Rocket Roller Hockey:

  • około. 100 gramów
  • około 3,6 uncji

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.