Kupon kupon Hockey Office - indywidualna kwota

Wy??cznie
Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Kupon kupon Hockey Office - indywidualna kwota
4.33 PLN
4.33 PLN *
- 0 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
0.00 PLN0 %
w tranzycie / do zamówienia

Nie wiesz, co dać? Chcesz zrobić znajomemu naprawdę odpowiedni prezent?

Podaruj kupon Hockeyoffice. Wybierz kwotę swojego kuponu, umieszczając 1, - tak często, jak potrzebujesz w koszyku.

Przykład: Chcesz kupon na kwotę 25, - ´´. Następnie wpisz "Ilość" po prostu "25" i dodaj przedmiot do koszyka.

Kupon zostanie wysłany jako kod bezpośrednio po otrzymaniu płatności (w Dniu Roboczym) pocztą elektroniczną. Nie płacisz żadnych dodatkowych kosztów wysyłki! Kod kuponu można następnie włożyć pojedynczo do karty podarunkowej.

S?owa kluczowe: voucher, coupon, bono, coupon, cedola, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.