Ochraniacz na ramię Warrior Alpha DX Pro Senior

Nasz napiwek
Ochraniacz na ramię Warrior Alpha DX Pro Senior
Ochraniacz na ramię Warrior Alpha DX Pro Senior (2) Ochraniacz na ramię Warrior Alpha DX Pro Senior (3)
343.43 PLN
772.77 PLN *
- 56 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
WARRIOR

Ochraniacze ramion Warrior Alpha DX oferują graczowi wszystko, czego potrzebuje w zakresie ochrony, mobilności i wagi. Warrior zrobił to, wprowadzając konstrukcję Dynamic Cap i DX Shell. W nowej ochraniaczu ramion DX Pro Warrior zmniejszył objętość czapek naramiennych DX, dzięki czemu można było znacznie zmniejszyć wagę przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed uderzeniami i mobilności na najlepszym możliwym poziomie.

Konstrukcja skorupy DX została zastosowana na dwóch przednich ścianach bocznych i górnej części dwuczęściowych elementów ochrony bicepsa.

DX Shell to skompresowana pianka EVA o wyjątkowej fakturze skóry, która doskonale pochłania strzały i zapewnia graczowi maksymalną ochronę i mobilność.

Ochraniacz ramion Alpha DX Pro jest wyposażony w trzyczęściowy system ścianek tylnych, w którym zastosowano piankę o średniej gęstości i warstwę I.S.T. Warrior. elastyczny plisowany materiał.

To ostatecznie daje graczowi niesamowitą swobodę ruchów i mobilności, ale przede wszystkim zachowuje osłonę i ochronę. Przedni i tylny panel są połączone z systemem dwóch timerów Warrior i oferują dwa razy więcej opcji regulacji niż normalny system blokowania.

Wewnętrzna wyściółka Warrior Alpha DX jest wyłożona warstwą Warrior Premium WarTech FnC Liner, która szybko odprowadza wilgoć, aby gracz był suchy i chłodny przez całą grę. Wyściółka jest również zanurzona w Polygiene, która nie nadaje się do prania i zapobiega powstawaniu bakterii, które powodują powstawanie zapachów bezpośrednio u źródła.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.