Ochraniacze goleni Warrior LX20 Alpha Junior

Nasz napiwek
Ochraniacze goleni Warrior LX20 Alpha Junior
Ochraniacze goleni Warrior LX20 Alpha Junior (2)
411.35 PLN
619.66 PLN *
- 34 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
WARRIOR

Ochraniacze goleni Warrior Alpha LX 20 Junior! Warrior ulepszył swoje istniejące projekty w kilku kluczowych obszarach, aby ochraniacze goleni Alpha LX 20 były doskonałym ochraniaczem dla każdego gracza na wysokim poziomie!

Ochraniacze goleni Alpha LX 20 zapewniają doskonałą ochronę. Dzięki nowym perforowanym, lekkim, formowanym osłonom tnącym będą one chronić w najważniejszych obszarach. Ponadto będą miały dodatkowe pokrycie w okolicy łydki, aby chronić przed przecięciami i kolizjami. Dopełnieniem tego będą formowane pianki EVA IMPAX dodane w kluczowych strefach uderzenia, aby zapewnić jeszcze lepsze pokrycie i ochronę.

W tym roku ochraniacze na łydki Alpha LX 20 będą zawierać nowy system zapinania Sling, który jest wszechstronnym systemem pasków z Fantom Stretch, który zabezpiecza kolano w specjalnie zaprojektowanej kieszeni kolanowej, która zapewnia wygodne dopasowanie i chroni przed uderzeniami.

Aby dopełnić wszystko, ochraniacze goleni Alpha LX 20 mają żółtą podszewkę Wartch FNC STRIKE. Ten liner z efektem polygiene pomoże utrzymać ochraniacz na miejscu z mniejszym poślizgiem i pomoże utrzymać graczy w suchości i czystości podczas użytkowania.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.