Profesjonalne resztki kompozytowe senior kij 63-79 flex

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Profesjonalne resztki kompozytowe senior kij 63-79 flex
Profesjonalne resztki kompozytowe senior kij 63-79 flex (2)
519.49 PLN
865.96 PLN *
- 40 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %

Mniej niż 455 gramów, dobre kije kompozytowe, przystępna cena, różne marki.
Nie masz wpływu na biznes i nie możesz go określić, ponieważ biznes wybiera losowo z półki magazynier.
a) Dlaczego takie wysokiej jakości kluby są tak tanie? Zawsze trzymamy pojedyncze sztuki ponad koszt, który jest bardzo wysoki przy sprzedaży indywidualnej. Dlatego oferujemy je tutaj w tym artykule
2) Brak ryzyka. Niemniej jednak masz normalne prawo do wymiany. Możesz również wybrać różne twardości rakiety.
Niestety nie możemy brać pod uwagę żądań spoza tych odmian, dlatego cena jest tak niska.

- Oszczędzasz do 60-80% w porównaniu z ceną detaliczną zalecaną przez producenta.

(Ręka, która znajduje się na dole, wskazuje stronę podczas uderzenia) Normalny praworęczny gracz zwykle gra lewą pałką.

Będziesz zachwycony klubami, do których tu trafisz. Z reguły zakręty W28 lub P92 są dostępnymi na rynku zakrętami do gry.

Jeśli zawsze chciałeś mieć profesjonalną rakietę. Ale trafiłeś we właściwe miejsce z tym artykułem w swoim portfelu. Kluby mają długość od 60 (zwykle) do 62 cali.
Jest rakieta, zdjęcia rakiet są tylko przykładowe i niekoniecznie to, co dostajesz.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.