Przedłużka kompozytowa do kija Instrike 5"

Bestseller
Nasz napiwek
Przedłużka kompozytowa do kija Instrike 5"
Przedłużka kompozytowa do kija Instrike 5" (2)
86.14 PLN
108.06 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Przedłużka kompozytowa do kija Instrike 5" to idealne akcesorium dla każdego hokeisty, który potrzebuje przedłużenia swojego kij do hokeja na lodzie. Dzięki tej końcówce możesz przedłużyć swój kij do hokeja na lodzie o 12,7 cm (5 cali), niezależnie od tego, jakiej marki używasz. Dzięki temu możesz dostosować długość kij do hokeja na lodzie do swoich potrzeb i rozmiaru ciała.

Przedłużka kompozytowa do kija Instrike 5" jest wykonany z wysokiej jakości materiału kompozytowego i jest niezwykle lekki, co poprawi Twoją grę. Dzięki w pełni kompozytowej konstrukcji, końcówka praktycznie nie wpływa na balans rakiety i nadal będziesz czuł się z nią bardzo komfortowo. Lekka i mocna konstrukcja pozwoli Ci również na wykonywanie szybszych i dokładniejszych strzałów i podań.

Przedłużka kompozytowa do kija Instrike nadaje się nie tylko do kij do hokeja na lodzie Instrike, ale także do kija starsza skich i pośrednich wszystkich popularnych marek.

S?owa kluczowe: endplug, stick expansion
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.