Instrike Devil Gen 2 rękawice hokejowe dla młodzieży

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Instrike Devil Gen 2 rękawice hokejowe dla młodzieży (2)
182.95 PLN
211.13 PLN *
- 13 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2818.22 PLN2 %
4697.04 PLN4 %
INSTRIKE

Instrike Devil Gen2 rękawica do hokeja na lodzie Youth - wygodne dopasowanie i świetna ochrona

OGÓLNY FIT rękawicy do hokeja:
- zwężający się krój - ciasno przylega do palców i dłoni, szeroki przy mankiecie zapewnia świetny ruch

PIANKI Rękawica hokejowa Dziecko:
- pianka o podwójnej gęstości

TYLNE PODKŁADKI:
- pianka o podwójnej gęstości

KCIUK:
- Konstrukcja Power Thumb

MUSZLA:
- solidna konstrukcja nylonowa

PALCE:
- 2-segmentowe palce

PALMA:
- solidny Nash
- 2-warstwowy Nash w obszarze kciuka i ręki

MANKIET:
- szeroko otwarta, 2-warstwowa konstrukcja

LINIOWIEC:
- hydrofobowy nylon

WAGA rękawicy rozmiaru 9 ":


  • około. 90 gramów

S?owa kluczowe: 80, senior, Guantes, gloves, guanti, handsker, gants
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.