Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny

NOWO??
Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny
Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny (2) Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny (3) Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny (4) Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny (5) Warrior Alpha LX2 Pro rękawica dziecięce czarny (6)
408.82 PLN
504.82 PLN *
- 19 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2756.09 PLN2 %
4593.48 PLN4 %
WARRIOR

Rękawiczki młodzieżowe Warrior Alpha LX2 Pro w kolorze czarnym z Tri-Lam i Space Shield
Najbardziej ochronna rękawica Warrior składa się z trzech warstw pianki, w tym pianek HD VN i IXPE, w połączeniu z formowaną osłoną Space Shield na grzbiecie dłoni i plastikowymi wstawkami na palcach. Konstrukcja ta zapewnia najwyższy poziom ochrony przed uderzeniami, a także długotrwałą trwałość, wygodę i elastyczność.
Buttersoftowe uczucie
Połączenie elastycznych wstawek na palcach i elastycznego grzbietu w połączeniu z dwuczęściowym kciukiem zapewnia responsywne i doskonałe dopasowanie od razu po wyjęciu z pudełka!
Wkładka WarTech FNC
Wysokiej jakości wyściółka Warrior zapewnia niesamowite odprowadzanie potu i wilgoci, dzięki czemu możesz osiągać najlepsze wyniki! Następnie Polygiene tworzy przypominającą zbroję barierę dla bakterii powodujących nieprzyjemny zapach, hamując ich rozwój u źródła, zapewniając dłuższą świeżość!
dobre rękawice do gry w hokeja.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.