Instrike Devil Gen2 Rekawica Junior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Instrike Devil Gen2 Rekawica Junior (2)
170.87 PLN
264.21 PLN *
- 35 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2644.34 PLN2 %
4407.23 PLN4 %
INSTRIKE

Rękawica hokejowa Instrike Devil Gen2 - wygodne dopasowanie i świetna ochrona

OGÓLNE DOPASOWANIE:
- zwężający się krój - ciasno przylega do palców i dłoni, szeroki przy mankiecie zapewnia świetny ruch

PIANKI:
- pianka o podwójnej gęstości

TYLNE PODKŁADKI:
- pianka o podwójnej gęstości

KCIUK:
- Konstrukcja Power Thumb

MUSZLA:
- solidna konstrukcja nylonowa

PALCE:
- 2-segmentowe palce

PALMA:
- solidny Nash
- 2-warstwowy Nash w obszarze kciuka i ręki

MANKIET:
- szeroko otwarta, 2-warstwowa konstrukcja

LINIOWIEC:
- hydrofobowy nylon

MASA rękawicy Junior 11 w rozmiarze.
- około 132 gramów

S?owa kluczowe: Hockey Junior Gloves, glove, glove Junior, 5.0, Guantes, gloves, guanti, handsker, gants
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.