Rekawice hokejowe kilku marek Junior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
Rekawice hokejowe kilku marek Junior
162.91 PLN
272.13 PLN *
- 40 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %

Różnorodność marek, o czym decyduje sprzedawca. Twój nie będzie mógł wybrać, co tłumaczy rewelacyjną cenę. W tym przypadku nie możemy odpowiedzieć na Twoje życzenia.
- Nie możesz wybrać rękawicy, ponieważ wysyłamy pojedyncze resztki. Ale rękawiczka na pewno będzie cenniejsza. To zaskakujący pakiet w świetnej cenie i zawsze do hokeja

S?owa kluczowe: Bauer, CCM, Reebok, Warrior, Instrike, glove, bestprice glove
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.