Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm

Wy??cznie
Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm
Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm (2) Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm (3) Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm (4) Ręcznik kąpielowy Large Hockeyzentrale Ultra Soft 70x140cm (5)
77.91 PLN
151.36 PLN *
- 49 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Ultra miękki gigantyczny ręcznik kąpielowy, idealny do wszystkich sportów.
Ręcznik ma wieszak u góry iu dołu, dzięki czemu pomimo swoich rozmiarów można go zawiesić w szatni obiema oczami i nie wylądować na podłodze.
Centrum hokeja w końcu chciało stworzyć niedrogi miękki ręcznik do hokeja, który nadal jest niezwykle wysokiej jakości. Jakość produktu była dla nas szczególnie ważna, ponieważ każdy łączy centrum hokeja z wysokiej jakości usługami. Podobnie jest z tym ręcznikiem do szatni. Wysokiej jakości haft zapewnia również funkcję masażu dokładnie w miejscu zamocowania. Pasek jest tkany nieco ciaśniej i umożliwia mocniejszy masaż suchy w tym miejscu. Podczas projektowania pomyślano o tym, co czyni ten ręcznik bardzo przydatnym ręcznikiem.
Funkcja ręcznika:
- Dwa oczka z każdej strony jeden
- 100% bawełna
- 140 cm x 70 cm
- Ultra miękki ręcznik kąpielowy
- 640 gramów miękkiego materiału

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.