Bauer Rollerhockey Skate X-LP Adjustable child

NOWO??
Sprzeda? hokeja na lodzie
Nasz napiwek
Bauer Rollerhockey Skate X-LP Adjustable child
Bauer Rollerhockey Skate X-LP Adjustable child (2)
499.09 PLN
544.48 PLN *
- 8 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
BAUER

Adjustable, inexpensive children's inline hockey skate, which can grow with the adjustable toe cap (larger insoles are included). The brake can be removed if necessary (tool and shorter axis are also included in the scope of delivery). The padded tongue (tongue) reduces the pressure on the forefoot. This inline skate is equipped with a plastic HI-Lo chassis and outdoor wheels for asphalt and other rough surfaces.

Furnishing:

HI-Lo chassis wheels: 72 mm / 68 mm / 68 mm (outdoor)
ABEC 5 ball bearings
Sizes:

Youth 7 - Youth 10 (EU 25 - 28)
Youth 11 - Junior 1 (EU 29.5 - 33.5)

S?owa kluczowe: Tour, Fishbone, FB225, roller, street, roller, street hockey, inlineskate, skates, Patines para Hockey en linea, 225, fb, bambini, FB, 225, verstell, einstell, adj, adjust
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.