RX Maxx Profi Wheel (zestaw 4 szt.) High Performance eXtra

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
RX Maxx Profi Wheel (zestaw 4 szt.) High Performance eXtra (2) RX Maxx Profi Wheel (zestaw 4 szt.) High Performance eXtra (3) RX Maxx Profi Wheel (zestaw 4 szt.) High Performance eXtra (4)
97.36 PLN
129.71 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %

Mieszana rolka indoor i outdoor to idealny dodatek do rolek inline. Niezależnie od tego, czy jest to RX Maxx, czy inny inline, ten kołowrotek jest właściwym wyborem. Dzięki 76A kołowrotek w hali ma najlepszą możliwą przyczepność przy maksymalnej trwałości. Ale możesz również użyć tej roli na zewnątrz, ta rola oferuje eXtra Grip, z doskonałą przyczepnością. Niemniej jednak jest tak, że z tym kołem masz wystarczającą wytrzymałość również na zewnątrz. Nie zauważysz denerwującego pękania lub odrywania się od rdzenia. Podczas produkcji walca przeprowadzono staranne testy, aby upewnić się, że nadaje się on do europejskich nawierzchni drogowych, a także do podłóg hal.

Kołowrotek RX Maxx 76A posiada lekki rdzeń pokryty materiałem TDI Rebounce.
Dzięki technologii Rebounce TDI, ta rola dosłownie przylega do podłogi hali i zapewnia - szczególnie podczas startu - decydujący krok, jakim chcesz być na piłce/krążku wcześniej.
Więc bez kruszenia i wielkiego zużycia, ten kołowrotek jest najlepszym kołowrotkiem w tym segmencie cenowym.

- Technologia TDI
- Stopień twardości: 76A
- długotrwała trwałość, nie kruszy się
- dla normalnych łożysk 608
- Zestaw 4 szt. Cena rolki MIXT odpowiednia dla
- Kryty jak wysoka wydajność
- Na zewnątrz z dodatkowym uchwytem
- lekki rdzeń
- wysoka trwałość

Rolka jest dostępna w rozmiarach 68mm, 72mm, 76mm, 80mm, 84mm

PRZYCZEPNOŚĆ: 8, Prędkość: 9, Trwałość: 9

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.