RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior

Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior (2) RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior (3) RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior (4) RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior (5) RX-MAXX Roller Hockey Skate Wysoka wydajność X3 Junior (6)
562.80 PLN
1017.54 PLN *
- 45 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %

Profesjonalna rolka inline z bardzo stabilną, bardzo wydajną ramą z lekką ramą i bardzo dużymi rolkami zapewniającymi szybki ruch. W przeciwieństwie do tanich butów markowych, ta rolka idealnie nadaje się do uprawiania sportu i długotrwałego użytkowania. Jako centrum hokejowe bez zastrzeżeń polecamy ten but. Dzięki stabilnej powłoce zewnętrznej, inliner jest optymalnie zaprojektowany do agresywnej gry i bez problemu wytrzyma krążki, piłki lub akrobacje. Podobnie dużą wagę przywiązywano do długowieczności Chaissis o wysokiej trwałości i stabilnej konstrukcji. Rolki do hokeja na rolkach mają również większe rolki niż wiele konkurencyjnych produktów w swoim zakresie rozmiarów. Zawsze jesteś o krok szybszy od przeciwnika. Podczas całego rozwoju wkładki nie każda część została zaoszczędzona, a wręcz przeciwnie, wykorzystano jej wiele, co zapewnia optymalną wydajność przy długiej żywotności.
Wysokowydajne rolki RX-Maxx 76A na wkładce zapewniają butowi wyjątkową wydajność w pomieszczeniach i zapewniają dodatkową przyczepność podczas jazdy na zewnątrz.
Specyfikacja techniczna:
Rolka:
2x80mm 2x84mm
RX-MAXX 76A wysoka wydajność, wysoka trwałość
Lekki rdzeń

Odbij materiał TDI
Podwozie:
Wysoce wydajna lekka rama z miedzianymi nitami z tyłu dla większej mobilności. Stabilna konstrukcja odpowiednia również do sportów i sportów wytrzymałościowych
Podszewka:
Poczuj się dobrze w podszewce, w tym haczykowatym kształcie i łuku kostki.
Darmowe akcesoria: haczyk do koronki, śrubokręt osiowy do zmiany ról

S?owa kluczowe: Roller Hockey, Inline, Skate
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.