Bauer Pro Style Bramka 36" (71cm x 46 cm x 51 cm)

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Bauer Pro Style Bramka 36" (71cm x 46 cm x 51 cm)
269.03 PLN
356.57 PLN *
- 25 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2854.42 PLN2 %
4757.37 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Bramka do hokeja ulicznego to solidna i zajmująca niewiele miejsca bramka do hokeja przeznaczona do użytku na ulicach i placach. Składa się z wytrzymałej, malowanej proszkowo ramy z rur stalowych oraz odpornej na warunki atmosferyczne siatki polietylenowej. Bramka jest składana i można ją łatwo przymocować do ramy za pomocą sznurka znajdującego się w zestawie.

Przy wymiarach ok. 71x46x51 cm i wadze ok. 3,3 kg jest łatwy w transporcie. Dostępny jest w kolorze czerwonym i białym.

Materiał siatki: polietylen
Kolor: biało-czerwony
Materiał bramki: rura stalowa malowana proszkowo (o ok. 3,45 cm)
Wymiary: ok. 71cm x 46cm x 51cm
Waga: ok. 3,3 kg

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.