Podkladka do hokeja Instrike z automatycznym tylnym podaniem

Wy??cznie
Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Podkladka do hokeja Instrike z automatycznym tylnym podaniem
Podkladka do hokeja Instrike z automatycznym tylnym podaniem (2)
452.67 PLN
724.41 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2717.39 PLN2 %
4528.99 PLN4 %
INSTRIKE

Zestaw treningowy o wymiarach 80 cm x 200 cm składający się z gotowego do montażu Bommerand Passera z gumką i odpowiednią plastikową płytą z tworzywa o grubości 3 mm do uderzeń treningowych i gry w hokeja pomiędzy nimi.
Gumka na strzelcu przywraca krążek do twojego.

Strzelec można odkręcić. Możesz więc nadal słuchać nagrania.

Wymiary strzelca do treningu hokejowego: 200 x 80 cm

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.