Schrauben und Muttern Notfall Helm-Set

Nasz napiwek
Schrauben und Muttern Notfall Helm-Set
40.17 PLN
46.99 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2822.20 PLN2 %
4703.67 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
BAUER

Must have for all icehockey trainer and player.
- including screw driver
- all together 20 screws and screw nuts
Bauer Hockey Helmet Hardware Kit is compatible with most brands of helmets, including all BAUER, MISSION, and ITECH helmets.

Kit Includes:
4 - 3/8" screws
4 - 1/4" screws
2 - Square round posts
2 - Side posts short
2 - Side posts long
2 - Facemask round side posts
2 - Lock screws
2 - Screw stud
1 - Mini Flathead screw driver

S?owa kluczowe: screws, screw, nuts, replacement, helmetpart, parts, part
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.