Instrike Soft Shell kurtka Junior

Bestseller
Nasz napiwek
Instrike Soft Shell kurtka Junior
69.31 PLN
317.52 PLN *
- 78 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2723.56 PLN2 %
4539.26 PLN4 %
INSTRIKE

Instrike Soft Shell Jacket - water resistant, comfortable team-jacket. Perfect for a ccold rink or a cold night. This jacket keeps the elements out and keeps you warm. SPECIAL DISCOUNT for teamorder for at lest 15 jackets.

DESIGN:
- dynamic look
- grey-white-red Trend-Design
- two front welt pockets with red windproof zipper closures
- one chest pocket with red windproof zipper closures
- additional windproof layer behind the front zipper
- Instrike writing at the chest and at the collar

FEATURES:
- breathable
- hydrophobic
- windproof
- brushed liner keeps you warm
- comfortable

MATERIAL:
- 100% Polyester

WEIGHT of senior L jacket:
- approx. 650 grams

S?owa kluczowe: Shell, jacket, Warrior, short, shirt, Organized, jacket, soft shell, cazadora, chaqueta, chupa, jackett, giacca, giacchetta, giubba, Blouson, veste, veston
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.