Team Jersey with your own Design incl. Name and Number of pl

Team Jersey with your own Design incl. Name and Number of pl
167.79 PLN
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
w tranzycie / do zamówienia

Design jerseys (100% Polyester) for your team in your own design

You need at least 10 piece! Incl. Logo Hockeyoffice.com
* Own Design (We your own design with the colours of your team)
* Incl. The logo of your sponsor
* Incl. Number and name of player
* Delivery time approx. 4 weeks
* high technologie print

S?owa kluczowe:
Rabat
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny s? RRP producenta w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.