Kosmetyczka Premium Instrike Extra Comfortable Wysoka jakość

NOWO??
Wskazówka Pro
Bestseller
Kosmetyczka Premium Instrike Extra Comfortable Wysoka jakość (2) Kosmetyczka Premium Instrike Extra Comfortable Wysoka jakość (3) Kosmetyczka Premium Instrike Extra Comfortable Wysoka jakość (4) Kosmetyczka Premium Instrike Extra Comfortable Wysoka jakość (5)
45.10 PLN
131.41 PLN *
- 66 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2719.85 PLN2 %
4533.09 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours
INSTRIKE

Bardzo duży worek do hodowli z wieloma przegrodami i miejscem do przechowywania taśmy i nie tylko. Torba Instrike jest wyjątkowa pod względem projektu i użytkowania. Pokochasz cię. Idealny na każdą wycieczkę do hokeja i innych sportów. Różne opcje zawieszenia i przestrzeń.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.