Plecak na kółkach Warrior Pro Senior czarny

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Plecak na kółkach Warrior Pro Senior czarny
Plecak na kółkach Warrior Pro Senior czarny (2) Plecak na kółkach Warrior Pro Senior czarny (3) Plecak na kółkach Warrior Pro Senior czarny (4)
584.57 PLN
786.77 PLN *
- 26 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
WARRIOR

Najwyższej jakości wózek firmy Warrior na cały sprzęt hokejowy.

Albo jako plecak, albo przez role, które są tam ciągnięte.
Torba na kółkach jako plecak do hokeja na lodzie

Rollers Warrior Pro Plecak na kółkach dla każdego hokeisty. Ta torba może być ponownie spowolniona w teleskopowym uchwycie na rolkach lub z tyłu. Naprawiono możliwe szersze punkty widzenia konstrukcji dla wysokiej trwałości.

Idealny dla hokeistów na lodzie
Po treningu możesz schować łyżwy lub spocone rzeczy w specjalnej torbie odpornej na dyskietki, dzięki czemu nie musisz się martwić o zamoknięcie suchego prania.

Wymiary: 70 x 47 x 40 centymetrów
Zawiera Pasy nośne na plecy

Wałek maluje dodatkowe kieszenie do rolek i teleskopowy uchwyt do wyciągania.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.