Warrior Alpha LX2 Strike kij do hokeja na lodzie 85 Flex

Warrior Alpha LX2 Strike kij do hokeja na lodzie 85 Flex
Warrior Alpha LX2 Strike kij do hokeja na lodzie 85 Flex (2)
363.79 PLN
432.65 PLN *
- 16 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %
WARRIOR

Kij kompozytowy do hokeja na lodzie Warrior Alpha LX2 Strike 85 Flex Senior Ice Hockey Composite Stick z 75 Flex oferuje innowacyjne połączenie siły, celności i kontroli, które sprawia, że ??każdy strzał zmienia zasady gry, wspierany przez unikalny SABRE TAPER II.

R.L.C. 111 (Rewolucyjna lekka konstrukcja 111) Standardowa konstrukcja z włókna węglowego została specjalnie zoptymalizowana pod kątem trwałości i równowagi. Wytrzymały węgiel zapewnia rakietie najwyższą wytrzymałość, a jednocześnie jest doskonale wyważony, aby zapewnić optymalne czucie.

Technologia MINIMUS CARBON zapewnia doskonałe czucie we wszystkich aspektach gry. Precyzję i komfort poczujesz już po podniesieniu rakiety.

ERGO SHAFT SHAPE oferuje ergonomicznie wyprofilowaną konstrukcję, która wygodnie i bezpiecznie leży w dłoni. To znacznie poprawia czucie i pozwala na lepsze dekowanie, przeciąganie i strzelanie.

Rączka rakiety wykonana jest z lepkiego, miękkiego materiału, który utrzymuje dłonie na miejscu i zapewnia optymalną kontrolę dłoni.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.