Warrior Covert QRE Pro T2 Grip Kij 55 Flex intermediate

Wy??cznie
Wskazówka Pro
Sprzeda? hokeja na lodzie
Warrior Covert QRE Pro T2 Grip Kij 55 Flex intermediate
Warrior Covert QRE Pro T2 Grip Kij 55 Flex intermediate (2) Warrior Covert QRE Pro T2 Grip Kij 55 Flex intermediate (3) Warrior Covert QRE Pro T2 Grip Kij 55 Flex intermediate (4)
479.54 PLN
1078.77 PLN *
- 56 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2589.56 PLN2 %
4315.93 PLN4 %
WARRIOR

Ten wytrzymauy i lekki kij Warrior z serii QRE oferuje cechy profesjonalnego modelu w rewelacyjnej cenie. Przy długości 57" i flexie 55, T2 podąża za trendem dłuższych kijów, którymi można grać z niższą twardością (flexem) w tym samym czasie.

EDGE TAPER: Nowatorska, kątowa konstrukcja EDGE tworzy bardziej stabilne niskie odbicie, które kieruje energię do dolnej części trzonu szybciej i dokładniej. Zwiększa to dokładność strzału i przyspiesza jego uwolnienie.

MINIMUS CARBON 500D: Wysoce wytrzymałe, jednokierunkowe włókno węglowe jest płasko tkane, bardzo lekkie i trwałe. Wysokiej jakości i lekki materiał poprawia równowagę, szybkość reakcji i grywalność.

SHADOWFEEL: Konstrukcja Shadowfeel tworzy najbardziej wywaýony kij, jaki Warrior kiedykolwiek skonstruowau. Znacznie poprawia to czucie i zwiaksza kontrola.

FUELCORE: Lekki polimerowy rdzen w ostrzu poprawia czucie kraýka podczas strzelania i odbierania podan. Warstwa kompozytowa wokóu rdzenia zostaua przeprojektowana, aby bya mocniejsza i twardsza, umoýliwiajac bardzo precyzyjne strzauy. Tekstura na ostrzu poprawia czucie krążka i kontrolę nad nim. FuelCore redukuje rozpad materiału w ostrzu i dodatkowo zwiększa jego trwałość.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.