Warrior Ritual G6 E Plus Łapaczka dziecięce

Wskazówka Pro
Nasz napiwek
Warrior Ritual G6 E Plus Łapaczka dziecięce
601.16 PLN
772.77 PLN *
- 22 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
WARRIOR

Młodzieżowa wersja rękawicy do łapania Warrior Ritual G6 E Plus została zaprojektowana dla małych bramkarzy, którzy chcą grać z łapaczem, który jest szybki i łatwy do zamknięcia od samego początku.

Posiada elastyczne paski do nieskomplikowanej regulacji na grzbiecie dłoni.
Koszyczek do łapania SINGLE TEE DESIGN posiada SKATE LACE POCKET, czyli rozciągliwe paski, które ułatwiają łapanie i zwiększają bezpieczeństwo, utrudniając wyskoczenie krążka.

Cała konstrukcja jest bardzo lekka i wykonana z wysokiej jakości materiałów. Dodatkowo zredukowano widoczne szwy, co dodatkowo zwiększa trwałość rękawicy, ponieważ nie ma już szwów w newralgicznych miejscach, gdzie dochodzi do największego kontaktu z lodem. Jednocześnie taki design nadaje serii G6 E Plus nowoczesny wygląd.

Dla najmniejszych bramkarzy, którzy nie tylko chcą wyglądać jak zawodowcy, ale także grać jak oni, ta seria jest idealnym wprowadzeniem.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.