Warrior Ritual G6 E Plus Parkany bramkarska Intermediate

Nasz napiwek
Warrior Ritual G6 E Plus Parkany bramkarska Intermediate
3204.25 PLN
5154.21 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
WARRIOR

Pośrednia wersja ochraniaczy na nogi Warrior G6 E Plus Goalie z innowacyjnym FACE FORWARD DESIGN wykorzystuje technologię CoverEDGE+, która pomaga zwiększyć efektywny obszar blokowania poprzez optymalne ustawienie ochraniaczy. AIRSLIDE 3.0 oferuje kolejną innowację, zapewniając najlepsze właściwości ślizgowe spośród wszystkich dotychczasowych padów Warrior. Nigdy nie było łatwiej przesuwać się z jednego słupka bramki na drugi!

Wyprofilowany kanał na nogi poprawia łączność z podkładką dla zwiększenia kontroli. Paski SLINGWRAP na kolanach i łydkach zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie, a KNEE CRADLE można również regulować szerokość dla indywidualnego dopasowania.

THIGH RISE, czyli wydłużony, górny obszar podkładki został wzmocniony, OUTER ROLL został zoptymalizowany do pozycji RVH. W motylku, pad G6 E+ oferuje doskonałą stabilność, jest jednocześnie bardzo kontrolowany dzięki regulowanym ACTIVE RESPONSE STRAPS i KNEE DRIVE SYSTEM.

SUPER LEKKI DESIGN i wysoka jakość materiałów sprawiają, że G6 E PLUS ze wszystkimi swoimi innowacyjnymi cechami jest zdecydowanie jednym z najlepszych padów bramkarskich na rynku. Dla ambitnych hobbystów, a także dla graczy ligowych poniżej poziomu profesjonalnego, te ochraniacze bramkarskie są doskonałym wyborem!

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.