Warrior Ritual X4 E Spodnie bramkarskie młodzież

Bestseller
Nasz napiwek
Warrior Ritual X4 E Spodnie bramkarskie młodzież
Warrior Ritual X4 E Spodnie bramkarskie młodzież (2)
725.95 PLN
858.68 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
WARRIOR

Zupełnie nowe spodnie bramkarskie Warrior Ritual X4 E+ są kontynuacją bardzo udanej serii Ritual i nadają się na nowy sezon!

Waýnym elementem sa tutaj FLEXPLATES:
Ruchome płyty ochronne w obszarze ud przesuwają się po sobie podczas niektórych ruchów podczas gry, nie blokując się nawzajem. Zapewnia to doskonałą ochronę przy jednoczesnym wysokim stopniu mobilności, niezależnie od sytuacji podczas gry.

INTERNAL BELT SYSTEM wykorzystuje wewnętrzny pasek, aby zapewnić ścisłe dopasowanie bez konieczności ściągania spodni. Oznacza to, że obszar blokowania nie jest zmniejszony nawet przez ścisłą regulację.

Ci, którzy pamiętają podarte oczka z przeszłości, prawdopodobnie pokochają R\X4 E+: Oczka na szelki nie są przynitowane do samych spodni, ale są przymocowane do elastycznego paska, który można łatwo wymienić bez użycia narzędzi w przypadku usterki.

Wąska konstrukcja w górnej części spodni zapewnia, że noszony na nich ochraniacz klatki piersiowej może się po nich łatwo przesuwać. Rezultatem jest lepsza ochrona i płynniejsza gra.

Oto cechy nowych spodni Ritual X4 E+:

- Zoptymalizowana ergonomiczna ochrona bioder i nerek.
- Lekka konstrukcja dla optymalnej ochrony i mobilności
- Nowa konstrukcja ud dla maksymalnej mobilności
- Elastyczne panele ochronne
- Konstrukcja AxyCut
- Wewnętrzny system pasów / opcjonalnie wymienny
- Wzmocnione przyciski do szelek / opcjonalnie wymienne

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.