Kielnia do ostrzy INSTRIKE X-Hard SKY ABS

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Kielnia do ostrzy INSTRIKE X-Hard SKY ABS
Kielnia do ostrzy INSTRIKE X-Hard SKY ABS (2)
110.62 PLN
164.16 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2818.22 PLN2 %
4697.04 PLN4 %
INSTRIKE

Ostrze wykonane jest z drewna, które zostało wzmocnione materiałami złożonymi i ma rdzeń wykonany z materiału ABS. To ostrze jest przeznaczone dla gracza zwracającego uwagę na cenę i może być używane na lodzie oraz w hokeju na lodzie. Długowieczność (dzięki wzmocnieniu ABS) pokazuje swój efekt, zwłaszcza podczas użytkowania na dołach zewnętrznych).

S?owa kluczowe: 1 k, 1-k, 1 - k, 2260 kelle, wood, abs, blade, instrike, palas
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.