CCM ice hockey skate Tacks AS 550 intermediate

398.38 PLN
471.18 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2858.50 PLN2 %
4764.17 PLN4 %
CCM

The CCM Tacks AS-550 ice hockey skates are designed for beginners or players who are just getting into the game and are looking for a reliable skate at an affordable price.

CCM's Tacks line offers a tapered, regular or wide fit depending on the foot. This allows for a customized feel, a tighter fit and faster strides.

The AS-550 shoe is constructed from a 3D injection system. This ergonomic shoe molding system provides comfort and is durable enough to withstand the rigors of the game. An HD microfiber liner adds durability while providing some comfort.

The CCM footbed is designed to provide both support and comfort to the player's foot. Rounding out this skate is CCM's Speedblade, a non-replaceable, pre-ground stainless steel blade with a raised retainer for a wider angle of attack.

The CCM Tacks AS-550 is a great option for novice or beginner field hockey players looking for a comfortable and durable skate for occasional use.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy detalicznego w momencie dodania produktu do naszego sklepu. Cena produktu i koszty wysy?ki s? cenami orientacyjnymi. W przypadku walut obcych (nie euro) istniej? dodatkowe op?aty od odpowiedniego dostawcy p?atno?ci i kursów wymiany, a tak?e wszelkie inne koszty. To zale?y od Twojej umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.