Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania

Bestseller
Nasz napiwek
Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania
Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (2) Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (3) Ostry kij Sidelines Sharp Stick z kamieniem do honowania (4)
90.64 PLN
136.14 PLN *
- 33 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2727.27 PLN2 %
4545.45 PLN4 %
gotowy do wysy?ki
z w 36 hours

Każdy to wie, każdy tego potrzebuje! Najlepsze narzędzie szlifierskie do szybkiego szlifowania pomiędzy.
Wzmocnione boki sprawią, że odłamanie kamieni szlifierskich będzie prawie niemożliwe.

Aby zapewnić bezpieczny transport, ostrzałka jest dostarczana w stabilnej walizce.

Dostawa obejmuje oddzielny kamień do honowania.

CECHY:


  • długa żywotność dzięki stabilizowanym bokom kamienia szlifierskiego
  • zostanie dostarczony w stabilnej walizce
  • w zestawie oddzielny kamień do honowania

S?owa kluczowe: schleifstein, schliff, stein, abrieb, blade, runner, pflege, schliff, Patinar, ice-skate, pattinare, skate, patiner
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. Je?eli docelowa wielko?? dostawy znajduje si? na terytorium UE, ceny zawieraj? podatek VAT. W przypadku dostaw poza terytorium UE nale?y ui?ci? dodatkowe podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to sugerowana cena detaliczna producenta lub jednego europejskiego dystrybutora w momencie dodania produktu do naszego sklepu.
1 Szczegó?y dotycz?ce zni?ki mo?na znale?? na stronie produktu lub w koszyku.