Bauer GSX Second Edition II Odbijaczka Senior czarny

NOWO??
Bauer GSX Second Edition II Odbijaczka Senior czarny
692.72 PLN
865.96 PLN *
- 20 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2598.53 PLN2 %
4330.88 PLN4 %

Dzięki lekkiej konstrukcji, lepszej ochronie i większej swobodzie ruchów, Stickhand jest optymalnym wyborem dla graczy na każdym poziomie umiejętności, którzy chcą doskonalić swoją mechanikę.
Bramkarz Bauer GSX Second Edition II Odbijaczka Senior czarny to klucz do szybkiej obrony na lodzie.

Kluczowe funkcje, które robią różnicę:

ROM Mankiet (zakres ruchu): Mankiet GSX Stockhand został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu wygodnego ruchu i kontroli nadgarstka.
Taka konstrukcja pozwala bramkarzowi bez wysiłku ustawić rękę z kijem, aby w każdej chwili być gotowym do bezpiecznej obrony.

Wzmocniona płyta boczna:

Wzmocnienie konstrukcyjne płyty bocznej nie tylko zapewnia dodatkową ochronę wewnętrzną, ale także zapewnia zachowanie kształtu dłoni kija przez długi czas.
Oznacza to długotrwałą ochronę i niezawodne działanie.

Lekka, wyważona konstrukcja:

Dzięki wadze o 5% lżejszej niż jej poprzedniczka, dłoń typu stick została zaprojektowana tak, aby zapewnić stabilne i zrównoważone wyczucie.
Umożliwia wygodne ruchy bez utraty ochrony i kontroli.

Zalety w skrócie:

Ulepszony zakres ruchu: zapewnia wygodne i kontrolowane ruchy nadgarstków w celu parowania każdego krążka.

Zwiększona ochrona:

Dzięki wzmocnionej płycie bocznej GSX Stickhand stanowi niezawodną obronę przed mocnymi strzałami i atakami.

Lekka i wyważona konstrukcja:

Dla lepszej stabilności i kontroli, dzięki czemu możesz skupić się na grze, nie ograniczając się niepotrzebną wagą.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.