Bauer Vapor X3.5 Skate Senior

Bestseller
Bauer Vapor X3.5 Skate Senior
Bauer Vapor X3.5 Skate Senior (2) Bauer Vapor X3.5 Skate Senior (3) Bauer Vapor X3.5 Skate Senior (4)
644.12 PLN
987.76 PLN *
- 35 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
BAUER

Łyżwy Bauer Vapor X3.5 to idealny wybór dla graczy o wąskich nogach, którzy oczekują wysokiej klasy wyglądu i komfortu na poziomie rekreacyjnym. But 3D w połączeniu z wewnętrzną wyściółką z pianki zapamiętującej kształt sprawia, że ??są one dopasowane jak marzenie, nawet zanim zostaną uformowane na gorąco. Sublimowana wyściółka zwiększa również wizualne bogactwo, jednocześnie pomagając utrzymać stopy w ryzach i wysuszyć przez całą grę.

Górna część stopy jest dobrze chroniona przez ulepszony 40oz filcowy język. Zainspirowana profesjonalistami konstrukcja radzi sobie z rozgrywką, a jednocześnie zapobiega ugryzieniom sznurowadeł. Pod butem uchwyty i prowadnice LS Pro II oferują prawie taką samą trwałość i stabilność, jak ich wysokiej klasy odpowiedniki, ale bez możliwości wyjmowania prowadnic.
Szlifowanie łyżew dla Bauer Skate nie obejmuje można zamówić dodatkowo: ostrzenie obu łyżew

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.