CCM Ribcor Trigger 8 kij do hokeja na lodzie 60" 85 Flex

CCM Ribcor Trigger 8 kij do hokeja na lodzie 60" 85 Flex
CCM Ribcor Trigger 8 kij do hokeja na lodzie 60" 85 Flex (2) CCM Ribcor Trigger 8 kij do hokeja na lodzie 60" 85 Flex (3)
940.72 PLN
1245.27 PLN *
- 24 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
CCM

Kij hokejowy CCM Ribcor Trigger 8 Senior, w którym błyskawiczne wypięcie łączy się z niewiarygodnym wyczuciem!

Począwszy od konstrukcji kija, Ribcor Trigger 8 jest wyposażony w zaawansowaną matrycę węglową CCM. Wydajna konstrukcja z warstwami węgla w połączeniu z rozciągniętym kablem Sigmatex zapewnia lżejszy i trwalszy kij.

Trigger 8 kontynuuje tradycję Ribcor, obejmującą ergonomiczną geometrię E CCM, zaprojektowaną tak, aby zapewnić płynny transfer energii, który maksymalizuje prędkość uwalniania krążka.

W połączeniu z geometrią E, stożek Skeleton+ zapewnia większą niezawodność i trwałość w kluczowych momentach gry.

Wreszcie, na trzonku, tradycyjny punkt niskiego kopnięcia Ribcor charakteryzuje się stopniowym spadkiem sztywności w dolnej części trzonka, aby zapewnić szybsze ładowanie i zwalnianie dla uzyskania popu przy każdym strzale.

Ostrze Trigger 8 posiada zwinne ostrze z technologią Peel-Ply. Cieńszy profil przenosi obsługę kija i wyczucie na nowy poziom, bez utraty mocy przy uderzeniach.

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.