Kask CCM Tacks 710 Senior

Kask CCM Tacks 710 Senior (2)
787.00 PLN
1124.16 PLN *
- 30 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2699.06 PLN2 %
4498.43 PLN4 %
CCM

Nowy kask Tacks 710 został zaprojektowany, aby zapewnić najnowocześniejszy komfort i dopasowanie. Dzięki całkowicie nowej, komfortowej wyściółce zapewnia niesamowite dopasowanie i zawiera D30 Lite i nasz R.E.D. oferujący elitarny poziom ochrony

OCHRONA:


 • R.E.D. (Rotational Energy System) + materiał D3O Smart
  *połączenie R.E.D. system opracowany we współpracy z Neurotrauma Impact Science Laboratory i wrażliwy na ocenę D3O Lite, aby zapewnić elitarny poziom ochrony
  *Zaprojektowany, aby lepiej zarządzać energią uderzeń obrotowych, przed którą tradycyjne hełmy nie były w stanie chronić


POWŁOKA:

 • Zaprojektowany, aby zmaksymalizować możliwości ochronne
  *Preferowany przez profesjonalistów wygląd z geometrią, która pomaga amortyzować uderzenia
 • Łatwa regulacja z tyłu kasku
  *dla dopasowanego dopasowania


LINER:

 • Nowa komfortowa wyściółka z pianki I.Q.shion
  *Zaprojektowany, aby radzić sobie z wieloma rodzajami uderzeń, oferując jednocześnie najwyższy poziom komfortu i dopasowania.
  *Pianka o otwartych komórkach dla lepszego zarządzania energią uderzenia i komfortu
  *Pianka VN zapewnia tradycyjne dopasowanie i wygodę bez utraty ochrony
  *Uszczelniona górna warstwa, aby lepiej zapobiegać wchłanianiu wody
 • Zauszniki D30 Lite Smart Foam
  *Pianka wrażliwa na prędkość zapewnia jedne z najlepszych właściwości pochłaniania uderzeń dla wszystkich poziomów trwałych uderzeń
  *Najlepsza pianka ochronna CCM stosowana obecnie w przemyśle ochronnym
 • R.E.D. system
  *Zaprojektowany, aby lepiej zarządzać energią uderzeń obrotowych, przed którą tradycyjne hełmy nie były w stanie chronić


DODATKOWE INFORMACJE O ROZMIARZE:

 • Obwód głowy:
  *Senior S: 51 cm - 56 cm
  *Senior M: 55 cm - 59 cm
  *Senior L: 57 cm - 62 cm


Waga hełmu CCM Tacks 710 Senior S / M / L:

 • około. 580 gramów

S?owa kluczowe:
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
 • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
 • du?e zapasy magazynowe
 • brak minimalnej warto?ci zamówienia
 • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.