Instrike Compression Pro Jock Niski Senior

Sprzeda? hokeja na lodzie
Bestseller
Nasz napiwek
Instrike Compression Pro Jock Niski Senior (2) Instrike Compression Pro Jock Niski Senior (3) Instrike Compression Pro Jock Niski Senior (4)
171.61 PLN
278.99 PLN *
- 38 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
INSTRIKE

Instrike Spodnie kompresyjne z głęboką ochroną niezwykle wygodne, ponieważ zawsze pasują do ciała. Ze względu na wysoką zawartość elastanu wyjątkowo dobre dopasowanie - (70% elastan, 25% poliester, 5% inne)
Oddychająca, kompresyjna, odporna na uderzenia miseczka z tworzywa ABS zapewnia najwyższy komfort i ochronę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
- Wykorzystuje anatomiczną konstrukcję mobilności dla doskonałej ochrony i zakresu ruchu
- Wytrzymały plastikowy kubek ABS ma miękkie gumowe krawędzie dla najwyższego komfortu
- Duże panele na rzepy utrzymują skarpetki na miejscu

KARAKTERYSTYKI:
- Spodenki ventilés dotés dúne konstrukcja a kompresja
- Coquille haute-densité a rebords et couche supérieure souples pour absorber l'impact
- Larges bandes velcro pour tenir les bas de hockey bien en place

S?owa kluczowe: Instrike, comp, tief, protection, cup, Nutthutt, hutt, nutt, jock, short, cup, support, suspensorium, senior, compression, comp, nut, hut, nuthut,
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.