Spodnie hokejowe BAUER X Junior czarne

Bestseller
Spodnie hokejowe BAUER X Junior czarne
291.88 PLN
343.43 PLN *
- 15 %
w??cznie z podatkiem plus Wysy?ka
Dodatkowy rabat na t? pozycj?:
Warto?? zamówieniaRabat
2577.32 PLN2 %
4295.53 PLN4 %
BAUER

Spodnie ochronne Bauer X Junior są następcą serii NSX i dobrym punktem wyjścia dla graczy nowych w grze, którzy szukają niedrogiej opcji, która oferuje dobrą ochronę i komfort w stosunku do ceny.
Wyposażone w odpowiednio przeprojektowaną ochronę i sublimowaną wyściółkę.
Spodnie do hokeja na trawie posiadają zintegrowany kręgosłup z formowaną ochroną PE, jednoczęściowy ochraniacz bioder, piankę PE i MD w okolicach ud i nerek dla ochrony i mobilności.
Skorupa spodni Bauer X Spodnie ochronne wykonana jest z nylonu 220D.
Spodnie Bauer X Spodnie ochronne oferują klasyczny krój, który znajdziesz w spodniach 3S.

Zintegrowany kręgosłup z formowaną ochroną PE.
Jednoczęściowa wkładka nerkowa z formowanym PE i pianką MD
Sznurowane zamknięcie
Ochrona ud z formowanego PE i pianki MD
Klasyczny krój

Waga Spodnie ochronne Bauer X Junior L:


  • ok. 775 gramów

S?owa kluczowe: Pant
Rabat 1
600 €2%
1000 €4%
Najwy?ej oceniany
Shop Rating - hockeyoffice.com
Najwy?sza wydajno??
  • zapisane towary gotowe do wysy?ki w ci?gu 36 godzin
  • du?e zapasy magazynowe
  • brak minimalnej warto?ci zamówienia
  • brak dodatkowych op?at za wysy?k? lasek
Newsletter

Nowe oferty i informacje za darmo i bez zobowi?za? za po?rednictwem poczty elektronicznej:

abonament

Methods of Payment in the Hockey Shop
Wszystkie ceny plus wysy?ka. W przypadku dostaw na terenie UE ceny zawieraj? podatek VAT, w przypadku dostaw do Wielkiej Brytanii i Szwajcarii dodatkowo p?acimy podatki i op?aty. Czyli ceny s? dla nich cenami ko?cowymi. Inne kraje spoza UE nak?adaj? dodatkowe c?a, podatki i op?aty.
* Przekre?lone ceny to zalecane ceny detaliczne producenta lub europejskiego sprzedawcy w momencie dodania produktu do naszego sklepu lub nowa cena docelowa wed?ug starych standardów przed pierwszym 30.4.2023 r. Cena produktu i koszty wysy?ki s? tylko cenami docelowymi. W przypadku walut obcych (innych ni? euro) mog? zosta? doliczone op?aty danego operatora p?atno?ci i przeliczniki, jak równie? inne koszty. Zale?y to od umowy z dostawc? p?atno?ci.
1 Dok?adna wysoko?? rabatu podana jest na stronie produktu oraz w koszyku. Inne ?rodki komunikacji online: Masz ró?ne mo?liwo?ci skontaktowania si? z nami, w tym nasze formularze kontaktowe, które mo?na znale?? tutaj< /a> mo?e znale??. Mo?esz równie? dobrowolnie skontaktowa? si? z nami za po?rednictwem komunikatora WhatsApp Messenger lub systemu wsparcia Zendesk (poprzez odpowiedni? ikon? -> Pomoc). Informacje na temat gromadzenia danych osobowych mo?na znale?? w naszej polityce prywatno?ci.